SOLO

Som soloutøver har Tove fordypet seg i tradisjonsmusikken fra Østerdalen med hovedvekt på Rendalen. Som ung felespiller var det hovedsakelig Ottar Nysveen hun lærte slåtter av, senere har Marit Larsen Westling vært hennes viktigste læremester.Her er min hånd her er mitt unge hjerte
her er en blomst jeg plukket har til deg
tenk du på meg når storm og uvær raser
tenk litt på meg som aldri glemmer deg.

Men en gang skal ditt hårde hjerte bøyes
for alle tårer jeg har felt for deg
i himmelen skal vårt siste møte være
det møte kan du ikke nekte meg. 
IN ENGLISH